شعر غمگین
شعر غمگین

ﻟﻮﺳﺘﺮ , شعرهای غمگین حافظ , عکس تزیین اتاق دو نفره , تصاویر ازار جنسی زنان , دانلود قطار محسن چاوشی 320 , دانلود اهنگ هاي فيلم از بوسه تا عشق , اسم دختر خرم سلطان , مدل لباس دراز بلند تركى , ﺗﺠﺎﻭﺯﺑﻪ ﺩاﻧﺶ اﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭﺗﻬﺮاﻥ , عکسای عاشقانه جدید
 
درباره وبلاگ

 

آخرين نوشته ها

 

آرشيو مطالب

 

 


 
ترجمه صحیفه سجادیه - دعای ششم

ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش ششم
امام سجاد (ع) در‌  اول صبح  ‌و‌  شام بدرگاه خدا مى خواند
̶    ستايش مخصوص خدائى است كه‌  به‌  قدرت كامله  ‌ى‌  خود شب  ‌و‌  روز را‌  خلق فرمود
̶    و از‌  يكديگر ممتاز كرد
̶    و براى هر‌  يك حد محدودى  ‌و‌  اندازه  ‌ى‌  معينى قرار داد
̶    (يعنى مقدر ازلى) به‌  تقدير (و حكمت بالغه  ‌ى‌  خود) هر‌  يك از‌  شب  ‌و‌  روز را‌  در‌  يك ديگر داخل (و از‌  يكديگر خارج) گردانيد  ‌و‌  اين تقدير  ‌و‌  نظم خاص را‌  براى نشو  ‌و‌  نماى خلق  ‌و‌  انتفاع بندگان خود در‌  تغذيه  ‌و‌  تهيه قوت  ‌و‌  غذاى آنها مقدر فرمود (يعنى شب را‌  تدريجا از‌  كوتاهى بلند كرد تا‌  از‌  روز بكاهد  ‌و‌  روز را‌  هم به‌  تدريج بلند كرد تا‌  از‌  شب بكاست  ‌و‌  اين افزايش  ‌و‌  نقصان روز  ‌و‌  شب را‌  كه‌  از‌  نظم خاص حركت زمين  ‌و‌  بر‌ حسب ظاهر گردش خورشيد مقرر داشت براى پيدايش فصول مختلف  ‌و‌  اختلاف فصول را‌  وسيله نشو  ‌و‌  نماى معدن  ‌و‌  نبات  ‌و‌  حيوان گردانيد  ‌و‌  براى طعام  ‌و‌  شراب  ‌و‌  نشو  ‌و‌  نماى انسان مقدر فرمود پس‌  مردم بايد پيوسته در‌  اين حكمت بزرگ  ‌و‌  تقدير خاص شب  ‌و‌  روز فكر  ‌و‌  نظر كنند تا‌  معرفت به‌  خدا  ‌و‌  حسن تقدير حق پيدا كنند  ‌و‌  شب  ‌و‌  روز به‌  طاعت  ‌و‌  شكر نعمت خدا پردازند)
̶    پس تقدير ازلى حق شب را‌  براى سكونت  ‌و‌  آرامش از‌  رنج كار  ‌و‌  تعب  ‌و‌  زحمت حركات روز تقدير فرمود  ‌و‌  تاريكى شب را‌  لباس  ‌و‌  پوشش خلق (و پرده استتار عالم) قرار داد تا‌  بندگان در‌  لباس شب رفته  ‌و‌  آسايش  ‌و‌  خواب راحت كنند (و هر‌  كس با‌  هم جفت خود) به‌  لذت  ‌و‌  شهوت حلال نائل شود (يعنى خداى متعال شب را‌  براى آسايش  ‌و‌  خواب  ‌و‌  آرامش از‌  حركات روز  ‌و‌  رنج  ‌و‌  زحمت كسب  ‌و‌  كار قرار داد  ‌و‌  يكى براى لذت  ‌و‌  شهوت مباح كه‌  التذاذ جسمانى است  ‌و‌  حظ دنيا  ‌و‌  بهرمندى از‌  عالم طبيعت است براى خلق مقدر فرموده است تا‌  هر‌  جاندارى به‌  واسطه ظلمت در‌  شب از‌  حركات روز بركنار شوند  ‌و‌  به‌  راحت  ‌و‌  لذت برخوردار گردند  ‌و‌  اهل طاعت هم مشتاقانه به‌  قوت روح  ‌و‌  لذت راز  ‌و‌  نياز  ‌و‌  مناجات با‌  دوست پردازند  ‌و‌  به‌  خلوتگاه معشوق عالم در‌  شب تار از‌  نظر بر‌ آسمان  ‌و‌  كرات بى نهايت شگفت انگيز نور كه‌  عوالم بى حد  ‌و‌  شمار سلطان عالم است راه يابند)
̶    و روز را‌  تقدير ازلى الهى (به چراغ خورشيد تابان) روشن گردانيد تا‌  در‌  طلب روزى  ‌و‌  تحصيل معاش خلق به‌  فضل  ‌و‌  كرم خدا بكوشند  ‌و‌  بدين سبب روزى از‌  خدا طلبند  ‌و‌  در‌  روى زمين او‌  سير كنند (و آثار قدرت حق را‌  در‌  دريا  ‌و‌  كوه  ‌و‌  صحرا  ‌و‌  اشجار  ‌و‌  انهار  ‌و‌  باغ  ‌و‌  گلزار ببينند  ‌و‌  انواع بى حد  ‌و‌  شمار صنع خداى متعال را‌  در‌  عالم خاك بدان حسن  ‌و‌  زيب  ‌و‌  زيور  ‌و‌  نقش  ‌و‌  نگار حيرت افزا تماشا كنند  ‌و‌  از‌  هر‌  نقش به‌  نقاش قدرت ازلى راه معرفت پويند)  ‌و‌  لذات عاجل موقت دنيا را‌  طلب كنند (زيرا لذات دنيوى عاجل حلال هم بر‌ حيواه مردم  ‌و‌  قوت جسم  ‌و‌  قواى بدنى لازم است)  ‌و‌  به‌  كار ادراك لذات آخرت (كه مقصد اصلى  ‌و‌  منزل ابدى است نيز) بپردازند
̶    كه خدا اصلاح حال مردم را‌  به‌  هر‌  يك از‌  اين كار دنيا  ‌و‌  آخرت كاملا مربوط ساخته (و از‌  بندگان كار دنيا  ‌و‌  آخرت هر‌  دو‌  را‌  خواسته است)
̶    و بندگان را‌  در‌  اين اعمال شب  ‌و‌  روز امتحان مى كند تا‌  نظر كند (يعنى تا‌  پاداش اعمالشان را‌  به‌  نظر خود آنها آشكار كند) كه‌  آنان در‌  اوقات طاعت  ‌و‌  عبادت  ‌و‌  مقامات فرض  ‌و‌  واجب تكاليف الهى چگونه فرمان بردارى مى كنند؟  ‌و‌  در‌  مواقع  ‌و‌  مراتب احكام خدا چه طريق از‌  راه اطاعت  ‌و‌  عصيان را‌  خواهند رفت؟ (تا دريابند  ‌و‌  معلومشان گردد در‌  روز تبلى السرائر قيامت به‌  اعمالشان از‌  خدا چه كيفر  ‌و‌  پاداش خواهند يافت) كه‌  در‌  روز جزا آنانكه بدكار  ‌و‌  زشت كردار بودند به‌  كيفر بد (و عذاب قهر) مجازات شوند  ‌و‌  آنان كه‌  نيكوكار  ‌و‌  فرمانبردار بودند به‌  پاداش نيكو (در بهشت ابد) نائل گردند
̶    پروردگارا پس‌  ستايش مخصوص تست (و حمد  ‌و‌  ثنايت بر‌ خلق واجب است) كه‌  گريبان صبحگاهان را‌  شكافتى  ‌و‌  ما‌  را‌  متمتع  ‌و‌  بهره مند به‌  نور (چراغ) روز گردانيدى  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  راه هاى طلب روزى  ‌و‌  قوت  ‌و‌  غذاى خود بصيرت دادى  ‌و‌  از‌  آفات عالم  ‌و‌  حوادث ناگوار راهزن ما‌  را‌  حفظ كردى.
̶    اى خدا ما‌  شب را‌  صبح (و صبح را‌  شب) كرديم  ‌و‌  اشياء همه بالتمام مانند ما‌  شب را‌  روز كردند در‌  حالى كه‌  همه موجودات عالم از‌  آسمان  ‌و‌  زمين عالم  ‌و‌  آنچه در‌  هر‌  يك از‌  آسمان  ‌و‌  زمين  ‌و‌  انواع مخلوقات منتشر كرده اى از‌  آرام  ‌و‌  جنبنده آنها مقيم  ‌و‌  شاخص آنها (شايد مراد از‌  مقيم فرشتگان متوقف در‌  آسمان به‌  قيام  ‌و‌  ركوع  ‌و‌  سجود باشند كه‌  هرگز به‌  فرمان حق از‌  آسمان به‌  زمين فرود نيايند  ‌و‌  شاخص فرشتگانى باشند كه‌  به‌  امر خدا نزول به‌  زمين خواهند كرد)  ‌و‌  آنچه در‌  جو هوا بالا رفته  ‌و‌  آنچه در‌  زير زمين پنهان شده است
̶    همگى شب را‌  صبح كرديم در‌  حالتى كه‌  تمام در‌  قبضه  ‌ى‌  قدرت كامله توايم  ‌و‌  ملك  ‌و‌  اقتدارت بر‌ ما‌  مسلط  ‌و‌  محيط است  ‌و‌  مشيت  ‌و‌  خواستت بر‌ جميع ما‌  (و انديشه  ‌و‌  عمل  ‌و‌  خواست  ‌و‌  اراده ما) شامل است  ‌و‌  تمام تصرفات  ‌و‌  تغييرات احوال ما‌  به‌  امر نافذ (تكوينى  ‌و‌  فرمان نظام ربانى) خواهد بود  ‌و‌  تقلب  ‌و‌  تحولات ما‌  همه به‌  حسن تدبير تست (و به‌  حكم قضاى مبرم تو)
̶    هيچ براى ما‌  (مخلوق عاجز ناتوان) امر  ‌و‌  اقتدارى (بر خود  ‌و‌  غير خود) جز به‌  قضا (و قدر) تو‌  ابدا نخواهد بود  ‌و‌  هيچگونه خير (و سعادت دنيوى  ‌و‌  اخروى) به‌  ما‌  جز به‌  عطاى تو‌  نخواهد رسيد.
̶    اى خدا اين روز حادث نويست (يعنى امروز كه‌  در‌  آنيم تازه از‌  دور زمان به‌  ما‌  رسيده است)  ‌و‌  بر‌ (افعال  ‌و‌  كردار ما) شاهد  ‌و‌  گواه حاضرى است (در حضور تو) اگر ما‌  در‌  اين روز نيكى كنيم به‌  حمد  ‌و‌  ستايش  ‌و‌  تحسين ما‌  از‌  ما‌  وداع مى كند (و ابدا ديگر تا‌  قيامت او‌  را‌  نخواهيم ديد)  ‌و‌  اگر در‌  اين روز بدى  ‌و‌  زشتكارى كنيم به‌  مذمت  ‌و‌  نكوهش ما‌  از‌  ما‌  وداع خواهد كرد
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  محمد  ‌و‌  در‌  اين روز نو به‌  ما‌  توفيق ده‌  كه‌  به‌  حسن عمل نيكو با‌  اين روز مصاحبت كنيم  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌   ‌آن كه‌  (با عمل زشت  ‌و‌  كار) بد از‌  او‌  مفارقت كنيم محفوظ بدار كه‌  در‌   ‌آن مرتكب جرم  ‌و‌  جنايتى نشويم  ‌و‌  به‌  ورطه  ‌ى‌  گناه صغيره  ‌و‌  كبيره اى درنيفتيم
̶    و هم در‌  اين روز به‌  ما‌  حسنات بزرگ (و اعمال خير با‌  خلوص) عطا فرما  ‌و‌  از‌  تمام سيئات  ‌و‌  زشتكاريها باز دار  ‌و‌  اطراف ظرف اين روز را‌  براى ما‌  پرساز از‌  ستايش  ‌و‌  سپاسگزارى خود  ‌و‌  پاداش نيك  ‌و‌  ذخيره آخرت  ‌و‌  فضل  ‌و‌  احسان خويش (در اين عبارات دعاء حضرت مردم را‌  ترغيب  ‌و‌  تشويق مى كند كه‌  قدر عمر را‌  در‌  يك روزتان هم بدانيد  ‌و‌  به‌  طاعت خدا پردازيد  ‌و‌  از‌  گناهان  ‌و‌  عصيان حق دورى كنيد كه‌  اين روز به‌  سعادت ابد شما گواهى دهد نزد خدا  ‌و‌  ذخيره دار بقا  ‌و‌  زاد سفر آخرت در‌  اين روز براى خود فراهم كنيد  ‌و‌  وقت پر بهاى خود را‌  به‌  باطل نگذرانيد  ‌و‌  قدر  ‌و‌  قيمت وقت را‌  بدانيد كه‌  چون اين روز عمر شما رفت ديگر هرگز برنمى گردد  ‌و‌  تنها عمل شما در‌  اين روز مى ماند پس‌  در‌   ‌آن به‌  حسن عمل كوشيد رزقنا الله  ‌و‌  اياكم.)
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  اطهارش  ‌و‌  (ما را‌  به‌  ترك گناهان موفق بدار كه) مونه  ‌و‌  زحمت فرشتگان كرام الكاتبين (نويسندگان اعمال ما) را‌  كمتر  ‌و‌  آسان تر سازى (زيرا  ‌آن فرشتگان در‌  عمل خير ما‌  شادند  ‌و‌  در‌  نوشتن گناهان  ‌و‌  شرور ما‌  در‌  رنج  ‌و‌  زحمتند)  ‌و‌  صحيفه  ‌ى‌  اعمال ما‌  را‌  از‌  كار خير  ‌و‌  ثواب پر گردان  ‌و‌  ما‌  را‌  نزد فرشتگان (نويسنده اعمال) به‌  واسطه كثرت گناهان خوار  ‌و‌  ذليل مگردان.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  براى ما‌  در‌  هر‌  ساعت از‌  ساعات اين روز حظى از‌  بندگيت (يا بهره اى از‌  مقامات بندگان خاصت) نصيب گردان  ‌و‌  از‌  شكر  ‌و‌  سپاسگزاريت بهره اى عطا فرما  ‌و‌  گواهى صادق از‌  فرشتگان (مقرب) خود قرار ده‌  (كه در‌  عالم ملكوت اعلى  ‌آن ملائكه مقرب گواه من‌  در‌  اطاعت حق باشند  ‌و‌  مرا به‌  عبادت  ‌و‌  طاعت  ‌و‌  شكرگزارى خدا ياد كنند)
̶    خدايا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  (از شر شيطان انس  ‌و‌  جن  ‌و‌  حمله هاى او) از‌  پيش رو‌  هم از‌  پشت سر‌   ‌و‌  هم از‌  سمت راست  ‌و‌  چپ  ‌و‌  از‌  تمام جوانب ما‌  را‌  حفظ فرما  ‌و‌  از‌  معصيت خود نگهدار  ‌و‌  به‌  طاعت خويش هدايت كن در‌  حالى كه‌  بكار (عشق و) محبتت سرگرم باشيم (و از‌  حب دنيا  ‌و‌  عشق به‌  ما‌  سواى خدا بيزار شويم).
̶    خدايا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  در‌  همين روز  ‌و‌  همين شب  ‌و‌  در‌  تمام روز عمر براى بكار خير پرداختن  ‌و‌  از‌  كار شر دورى جستن ما‌  را‌  موفق بدار  ‌و‌  به‌  شكر  ‌و‌  سپاسگزارى از‌  نعمتهايت  ‌و‌  پيروى سنن شرع  ‌و‌  دورى  ‌و‌  احتراز از‌  بدعتها(ى اهل بدعت) توفيق ده‌   ‌و‌  به‌  كار امر به‌  معروف  ‌و‌  نهى از‌  منكر  ‌و‌  ترويج  ‌و‌  حفظ آئين اسلام  ‌و‌  محو بدعتهاى باطل (و آراء اهل ضلالت)  ‌و‌  لغزشهاى  ‌آن مويد فرما  ‌و‌  به‌  نصرت دين حق (و اهل حق)  ‌و‌  تعظيم  ‌و‌  اكرام  ‌آن  ‌و‌  به‌  ارشاد  ‌و‌  راهنمائى گمراهان  ‌و‌  به‌  معاونت  ‌و‌  كمك به‌  ناتوانان  ‌و‌  يارى مظلومان توفيقى كرامت فرما (در اين عبارات دعا امام سجاد امت را‌  به‌  وظائف مهمشان آگاه مى سازد كه‌  از‌  خدا در‌  دعا بخواهيم  ‌و‌  در‌  عمل بكوشيم  ‌و‌  اين اعمال كه‌  اساس دين  ‌و‌  علل ابقاء آئين  ‌و‌  عظمت شرع اسلام  ‌و‌  ترويج  ‌آن است جدا انجام دهيم).
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  اين روز را‌  (كه اكنون در‌   ‌آن زنده ام) با‌  ميمنت  ‌و‌  با‌  بركت ترين ايام معبود ما‌  قرار ده‌   ‌و‌  بهترين مصاحب  ‌و‌  رفيق ما‌  مقرر فرما (يعنى توفيق بهترين اعمال را‌  در‌  اين روز به‌  ما‌  عطا كن كه‌  از‌  تمام روزهاى حيوه ما‌  مباركتر باشد كه‌  روز مبارك  ‌و‌  ميمون  ‌و‌  عيد سعيد حقيقى روزى است كه‌  انسان به‌  نيكوترين كار موفق گردد  ‌و‌  به‌  طاعت خدا  ‌و‌  احسان به‌  بندگان حق توفيق يابد)  ‌و‌  اين روز را‌  بهترين اوقات ما‌  كه‌  در‌   ‌آن روز را‌  مى گذرانيم بگردان
̶    و از‌  خشنودترين بندگانى كه‌  شب  ‌و‌  روز بر‌ آنان مى گذرد قرار داده  ‌و‌  از‌  شكرگزارترين خلقت بر‌ نعمتهاى گوناگونى كه‌  عطا كردى مقرر فرما  ‌و‌  پايدار  ‌و‌  ثابت ترين خلق ما‌  را‌  بر‌ احكام (و حقايق  ‌و‌  سنن) شرايع خود گردان  ‌و‌  از‌  آنچه نهى  ‌و‌  تحذير فرمودى (و حرام گردانيدى) مرا دورترين كس (و موفق ترين كس بر‌ ترك  ‌آن محرمات) بساز (خلاصه يعنى اى خدا ما‌  را‌  بر‌ انجام طاعت  ‌و‌  خيرات  ‌و‌  اوامر شرع كه‌  رضا  ‌و‌  خشنودى تو‌   ‌و‌  خير  ‌و‌  سعادت ما‌  در‌   ‌آن است بيش از‌  همه كسى موفق بدار  ‌و‌  از‌  مناهى  ‌و‌  محرمات  ‌و‌  اعمال شر  ‌و‌  گناه كه‌  موجب خشم  ‌و‌  غضب تو‌  است  ‌و‌  شقاوت  ‌و‌  عذاب ما‌  بيش از‌  هر‌  كس ما‌  را‌  دور گردان)
̶    پروردگارا من‌  تو‌  را‌  شاهد  ‌و‌  گواه مى گيرم  ‌و‌  با‌  آنكه گواهى تو‌  كافى است باز همه آسمان  ‌و‌  زمين  ‌و‌  هر‌  كس را‌  در‌  آنها مسكن داده اى از‌  فرشتگان  ‌و‌  ساير خلق خود در‌  همين روز حاضر  ‌و‌  اين ساعت از‌  عمرم  ‌و‌  همين شب  ‌و‌  همين مكان كه‌  اكنون قرار گرفته ام همه را‌  بر‌ توحيد  ‌و‌  ايمان خويش گواه  ‌و‌  شاهد خود مى گيرم كه‌  من‌  گواهى مى دهم بر‌ آنكه همانا توئى خداى يكتائى كه‌  جز تو‌  در‌  ملك وجود هيچ خدائى نيست  ‌و‌  تنها تو‌   ‌آن سلطانى كه‌  در‌  همه ملك هستى به‌  عدالت كامل بين خلق حكم مى كنى  ‌و‌  با‌  بندگانت كمال رافت  ‌و‌  عطوفت است توئى پادشاه ملك عالم آفرينش  ‌و‌  مهربان به‌  تمام خلق
̶    و باز گواهى مى دهم كه‌  حضرت محمد (ص) بنده خاص (و اخص الخاص) تو‌   ‌و‌  رسول اكرم  ‌و‌  بهترين خلق تست
̶    پروردگارا تو‌  (بهترين) درود  ‌و‌  رحمتى كه‌  بر‌ احدى از‌  خلق مى فرستى (كاملتر)  ‌و‌  بيشتر از‌  همه بر‌  ‌آن بزرگوار فرست بر‌  ‌آن روح پاك از‌  دعاى ما‌  بهترين رحمتى كه‌  بر‌ بنده اى از‌  بندگانت مى فرستى به‌   ‌آن حضرت عطا فرما  ‌و‌  (در مقابل مراحم  ‌و‌  احسانى كه‌  از‌   ‌آن بزرگوار به‌  ما‌  امت شده است) از‌  ما‌  امت بر‌ او‌  بهترين  ‌و‌  گرامى ترين پاداشى كه‌  بهر پيغمبرى از‌  امتش عطا مى كنى عنايت فرم
̶    كه توئى بسيار عطا بخش بزرگ  ‌و‌  آمرزنده گناه بزرگ  ‌و‌  توئى مهربان ترين مهربانان عالم پس‌  درود فرست بر‌ محمد (ص)  ‌و‌  آل‌  (ع) نكوكار پاك طينتش كه‌  اخيار خلق  ‌و‌  شرافتمندان عالمند.
متن عربی صحیفه سجادیه (6)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ بِقُوَّتِهِ وَ مَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّاً مَحْدُوداً، وَ أَمَداً مَمْدُوداً يُولِجُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ، وَ يُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِيرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُوهُمْ بِهِ، وَ يُنْشِئُهُمْ عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَ نَهَضَاتِ النَّصَبِ، وَ جَعَلَهُ لِبَاساً لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَاماً وَ قُوَّةً، وَ لِيَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَ شَهْوَةً وَ خَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ مُبْصِراً لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَ لِيَتَسَبَّبُوا إِلَى رِزْقِهِ، وَ يَسْرَحُوا فِي أَرْضِهِ، طَلَباً لِمَا فِيهِ نَيْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَ دَرَكُ الْآجِلِ فِي أُخْرَاهُمْ بِكُلِّ ذَلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَ يَبْلُو أَخْبَارَهُمْ، وَ يَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ، وَ مَنَازِلِ فُرُوضِهِ، وَ مَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنَا مِنَ الْإِصْبَاحِ، وَ مَتَّعْتَنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ، وَ بَصَّرْتَنَا مِنْ مَطَالِبِ الْأَقْوَاتِ، وَ وَقَيْتَنَا فِيهِ مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ. أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِجُمْلَتِهَا لَكَ سَمَاؤُهَا وَ أَرْضُهَا، وَ مَا بَثَثْتَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، سَاكِنُهُ وَ مُتَحَرِّكُهُ، وَ مُقِيمُهُ وَ شَاخِصُهُ وَ مَا عَلَا فِي الْهَوَاءِ، وَ مَا كَنَّ تَحْتَ الثَّرَى أَصْبَحْنَا فِي قَبْضَتِكَ يَحْوِينَا مُلْكُكَ وَ سُلْطَانُكَ، وَ تَضُمُّنَا مَشِيَّتُكَ، وَ نَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ، وَ نَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ. لَيْسَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ، وَ لَا مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ. وَ هَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَ هُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، إِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْدٍ، وَ إِنْ أَسَأْنَا فَارَقَنَا بِذَمٍّ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِكَابِ جَرِيرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ وَ أَجْزِلْ لَنَا فِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَ أَخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَ امْلَأْ لَنَا مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَمْداً وَ شُكْراً وَ أَجْراً وَ ذُخْراً وَ فَضْلًا وَ إِحْسَاناً. اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ مَئُونَتَنَا، وَ امْلَأْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفَنَا، وَ لَا تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظّاً مِنْ عِبَادِكَ، وَ نَصِيباً مِنْ شُكْرِكَ وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَائِكَتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَ مِنْ خَلْفِنَا وَ عَنْ أَيْمَانِنَا وَ عَنْ شَمَائِلِنَا وَ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِينَا، حِفْظاً عَاصِماً مِنْ مَعْصِيَتِكَ، هَادِياً إِلَى طَاعَتِكَ، مُسْتَعْمِلًا لِمَحَبَّتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا وَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ وَ فِي جَمِيعِ أَيَّامِنَا لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ، وَ هِجْرَانِ الشَّرِّ، وَ شُكْرِ النِّعَمِ، وَ اتِّبَاعِ السُّنَنِ، وَ مُجَانَبَةِ الْبِدَعِ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ حِيَاطَةِ الْإِسْلَامِ، وَ انْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَ إِذْلَالِهِ، وَ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَ إِعْزَازِهِ، وَ إِرْشَادِ الضَّالِّ، وَ مُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ، وَ إِدْرَاكِ اللَّهِيفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْهُ أَيْمَنَ يَوْمٍ عَهِدْنَاهُ، وَ أَفْضَلَ صَاحِبٍ صَحِبْنَاهُ، وَ خَيْرَ وَقْتٍ ظَلِلْنَا فِيهِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَى مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِكَ، أَشْكَرَهُمْ لِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِكَ، وَ أَقْوَمَهُمْ بِمَا شَرَعْتَ مِنْ شرَائِعِكَ، وَ أَوْقَفَهُمْ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْيِكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيداً، وَ أُشْهِدُ سَمَاءَكَ وَ أَرْضَكَ وَ مَنْ أَسْكَنْتَهُمَا مِنْ مَلائِكَتِكَ وَ سَائِرِ خَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ سَاعَتِي هَذِهِ وَ لَيْلَتِي هَذِهِ وَ مُسْتَقَرِّي هَذَا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ، رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، مَالِكُ الْمُلْكِ، رَحِيمٌ بِالْخَلْقِ. وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ و خِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، حَمَّلْتَهُ رِسَالَتَكَ فَأَدَّاهَا، وَ أَمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ لِأُمَّتِهِ فَنَصَحَ لَهَا اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، أَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَ آتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ، وَ اجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَ أَكْرَمَ مَا جَزَيْتَ أَحَداً مِنْ أَنْبِيَائِكَ عَنْ أُمَّتِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْجَسِيمِ، الْغَافِرُ لِلْعَظِيمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَنْجَبِينَ.

2018-05-06 توسط scifaرپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ